Rasim Özdenören’den…

“Evet, İslam, kendi hedefine kendi yöntemiyle ulaşır. Kurulu düzenin yöntemini kullanarak değil. Bazıları demokrasinin sağladığı ‘ifade özgürlüğü’ ortamından Müslümanların da yararlanmaları suretiyle İslam’a ilişkin bir hukuk düzeninin yürürlüğe konulabileceğini düşünebiliyor. Fakat bu düşünce temelden yanlış bir bilincin yansıması olmaktan fazla bir fikri ifade etmiş olmaz. Bu itibarla eğer hedef İslam’a varmak olarak belirleniyorsa onun kendine özgü yöntemini devreye sokmak gerekecektir. O yöntem –tafsilatı ayrı bir konu- ‘zihinsel hicret’in gerçekleştirilmesinden ibarettir.”

(Rasim Özdenören- “Kafası Karışıklara Cevaplar”- Yeni Şafak- 14.02.2013

2.165 kere okundu