Kur’ân-ı Kerîm Kıraat Farkına Bir Örnek

30-54

MURAT TÜRKER                                                  14.07.2015

Rum Suresi 54. ayette geçen “ضعف” kelimesi, bazı mushaflarda ‘dat’ın fethasıyla “da’fin” şeklinde, bazılarında ise ‘dat’ın zammesiyle “du’fin” şeklinde okunur. Kurrây-ı seb’adan beşi zammeli, ikisi (Âsım ve Hamza kıraati) ise fethalı okuyuş üzeredir. Zammeli okuyuş Kureyş lehçesi, fethalı okuyuş ise Temim lehçesi kaynaklıdır. (Ferra)

Yusuf Karadâvî, Hindistan’da yaygın olarak Âsım kıraati câri olmasına rağmen o yöredeki bazı mushaflarda kelimenin zammeli okunuşunu, Âsım’ın talebesi Hafs’ın tercihi olarak sunmaktadır. *

Hafs’ın, hocası Âsım’a bu harfler dışında muhalefet etmediğini söylediği de rivayet edilmiştir.

 

* “Çağdaş Meselelere Fetvalar” – I, Yusuf el-Karadâvî, Mirâc

 

2.324 kere okundu