İsmet Özel’den… (“Bir felâkete mâni olmak üzere konuşmuyorum”)

04.10.2014

Ben İstiklâl Marşı Derneği kurulmadan önce de, ‘Toparlanın Gitmiyoruz’ konuşmalarında hep şunu söyledim, dedim ki: “Ben bir felakete mâni olmak üzere konuşmuyorum. Ancak felaket vuku bulduktan sonra birisi harekete geçmek üzere nida ettiğinde, onu duyacak kulaklar olmasını temin için konuşuyorum”. Şu anda felakete doğru tam gaz gidiliyor. Çünkü herkes parasını, mevkiini, huzurunu muhafaza etmek için gâvurun icbar ettiği şeyi yapıyor. Önce gönülsüzmüş gibi görünüyor; bir süre sonra parası, mevkii, rahatı o kadar kendisine sıcak geliyor ki, bu sefer gâvurun istediğinin fazlasını yapmaya başlıyor. Bu her gün olan şey. Gâvurdan daha gâvur oluyor. Ne olacak bilmiyorum! Hâlâ yapılacak şeyler olduğuna inandığımı biliyorum. Ama yapılacak şeyler olduğuna inanmak başka, bunları yapacak insanların olduğuna inanmak yine başka… Allah korkusu belki bizi yola sokar mı, bilmiyorum!

[Bir Akşam Gezintisi Değil Bir İstiklâl Yürüyüşü-II; TİYO sf. 77-78]

3.042 kere okundu