İmamiyye Şiasının Üç Belirleyici Özelliği

siilik-nedir-fotograflari-musluman-5

MURAT TÜRKER                                                         25.08.2015

Genel anlamda şu üç özellik/itikat umdesi, bir kişiyi İmamiyye Şiasına mensup kılar:

1. İmametin nass ve tayinle sabit olduğuna inanmak.

2. Bu vazifenin (imamet) kıyamete kadar Hz. Ali soyuna münhasır olduğunu kabul etmek.

3. İmamların masumiyetine kail olmak.

İlk maddedeki nassla tayini, Gadir Hum diye meşhur olmuş hadiseyle açıklar ve zorlama bir yorumla el-Mâide 5/67 ayetini ve Allah Resulü’nün (sav) “Ben kimin dostu/velîsi isem Ali de onun dostu/velisidir” sözünü imametin Hz. Ali’ye tevdîinin delili sayarlar.

Gadir Hum’un bu şekilde yorumlanışının bize öğrettiği şudur:

İdeolojik tarih okumacılığı denilen şey, önce bir bilgi veya inancı kabul edip, ardından da geriye dönük bu kabule uygun bir tarihî arka plan kurgulama ameliyesine verilen addır.

Bu tarzda, yani tarihî malzemeye işkence ederek oradan istediği sonuca ulaşma refleksinin Şia’ya has olmadığını, ideolojik tarih okumacılığının son derece yaygın bir arıza olduğunu söylemek de hakikati teslim adına gereklidir.

2.105 kere okundu