İmam Şevkanî’den… (İslâm’dan Nasibi Olmayan Hariç…)

2_Altın_Hat_Yazısı_1Muhammed

16.04.2014

“Velhasıl, Sünnet’in hüccet oluşu, hükümlerin teşriînde müstakil oluşu, dinî bir zarurettir ki, İslâm dininden nasibi olmayandan başka kimse buna muhalefet etmez.”

(İmam Şevkânî, “İrşâdu’l Fuhul”, s. 33 / Yusuf Kardâvî, “Sünneti Anlamada Yöntem”, s. 124)

 

5.458 kere okundu