İbn Teymiyye’den (rh)… (Ümmetin Dalâlet Üzere Birleşmeyeceğine Dair)

mk9

26.04.2014

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Zikr’i kesinlikle Biz indirdik; elbette onu yine Biz koruyacağız” (Hicr-9) Kur’an tefsirinde, hadislerin naklinde veya onların izahında mevcut olan her hata için Allah Teâlâ, ümmet içerisinden onu ortaya çıkartıp, hata yapanın hatasını ve yalan söyleyenin yalanını deliliyle beyan edecek birilerini mutlaka var eder. Çünkü bu ümmet, dalâlet üzere birleşmez. Ayrıca ümmet içinde hak üzere bulunan bir grup kıyamete kadar var olmaya devam edecektir. Çünkü bu ümmet, ümmetlerin sonuncusudur ve artık onların peygamberinden sonra bir peygamber, kitaplarından sonra da bir kitap gelmeyecektir. Önceki ümmetler dinlerinde bir değişiklik yaptıklarında Allah Teâlâ, onlara hakkı açıklayacak, emir ve yasakları bildirecek bir peygamber gönderirdi. Ancak Hz. Muhammed sallâllâhu aleyhi ve sellem’den sonra peygamber gelmeyecektir. Bu nedenle Allah Teâlâ, indirmiş olduğu Zikr’i korumayı ve bu ümmetin dalâlet üzere birleşmemesini teminat altına almıştır. Ayrıca bu ümmet içerisinde her asırda dinini koruyacak ilim ve Kur’ân ehli kimseler var etmiştir.

“el-Cevabu’s Sahih”, 3-39 / “Ahad Haber ve Delil Olması” Muhammed b. Abdullah el-Vuheybî (Guraba Yay. 2012)

 

2.546 kere okundu