Gelgit…

MURAT TÜRKER                                                              10.11.2008

İçindeki boşluğa uzanır mı ellerin?

Dilin değil kalbin ne zaman itecek mâsivâyı?

Nicedir bir belirsizliğe odaklı ya gözlerin.

Bunca yaşanmışlığın bâkiyesi mi bu yenilgi?

 

Bugünden mi yarından mı tedirgin yüreğin?

Sabır mı, hamd mi, atladığın nirengi?

Bir meçhule ayarlı ya emelin.

 

Elleri üşüyen yalnız sen misin?

Bak benim de irâdem tereddüde emânet

Sana ne gam, nice güller dermişsin,

Benim dünüm ise yakıcı bir nedâmet

 

Dönüşü var mı ki bu çıkmaz yolun?

Umut yeniden doğar mıymış karamsar ufuklara?

Evveli hüsran olan melankolik bir sonun

Güldüğü olur muymuş ebed yolcularına?

 

Hakkın yok ki siteme ve öfkeye

Olsa olsa sana hüzün yakışır

Efendine tebessüm etmedi ki bu dünya

Bir nefis zebûnuna, sana gülse şaşılır.