Cennete Girecek Üç Fırka

ufuk

04.08.2014

Sevâdü’l Âzam’da geçer. Kab b. Ahbar (ra) der ki:

“Ben, Efendimiz (sav) ve Ebubekir (ra) döneminde iman etmedim. Ömer (ra) döneminde Tevrat’tan yazılı bir metin buldum, daha önce babam onu benden gizlemişti. Orada şöyle deniyordu: ‘Muhammed’in (sav) ümmeti 3 fırka halinde Cennete girecektir. Bir fırka hiç hesaba muhatap olmadan, bir fırka kolay bir şekilde hesaba çekildikten sonra, bir diğer fırka da (ki bunlar günah-ı kebâir işleyenlerdir) önce ateşe girip sonra da Nebi’nin (sav) şefaati ile ateşten çıkıp Cennete gireceklerdir’. Böylece ben de iman ettim ve ‘bu fırkalardan birinde olmam gerekir’ dedim.”

Sevâdü’l Âzam müellifi Hakîm es-Semerkandî, bu rivayeti, ‘Efendimizin (sav) şefaatinin hak olduğunu’ beyan ettiği maddede aktarır.

 

2.636 kere okundu