Akif Emre’den… (Muhafazakârlık ve Sisteme Dair)

22.01.2016

“…Diğer tarafta, devlet olduğunu düşünen muhafazakâr kitleler iki süreci birlikte yaşıyor. Bir yanda müesses nizamın değiştiğini varsayarak devletle özdeşleşiyor. Sistemi sahiplendiği oranda dönüştürdüğünü düşünüyor. Oysa yaşanmakta olan post-Kemalizmin muhafazakâr versiyonudur.” (Akif Emre, “Bu dil barıştırmaz, kamplaştırır”, 16.01.16, Yeni Şafak)

*

“1- Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre, dünyanın en zengin 62 kişisinin serveti, dünya nüfusunun yarısı olan 3,6 milyar insanın mal varlıklarına denk geliyor.

2- Dünya ekonomisinin en büyük ilk beşini oluşturan ABD, Çin, Japonya, Almanya ve İngiltere’de toplam milli gelirin 2016 yılında 41,7 trilyon dolara ulaşması beklenirken, bu da toplam dünya milli gelirinin yüzde 55’ine denk geliyor.

Evet, Davos hakkında ne türden komplo kurulursa kurulsun ne türden efsane anlatılırsa anlatılsın somut gerçek budur.

Küresel kapitalizmin isimleri iri iri harflerle yazılan patronları, yöneticileri, entelektüelleri, siyasetçileri ne türden yaldızlı cümleler kurarsa kursun tartışılmayan gerçek bu iki maddede yatıyor.

Bu durumun anlamı şudur; dünyada servet gittikçe daha küçük azınlığın eline geçiyor, fakirler gittikçe daha da fakirleşirken bu muazzam gücü elinde tutanların zenginliği daha da artıyor. Yani daha az sayıda zengin daha zenginleşirken sayıları her gün artan fakirler daha da fakirleşiyor.

Küresel kapitalizmin dünyaya sunduğu uygarlığın rakamsal özeti budur. Davos’ta eklemlenmeye çalıştığımız küresel sistemin dünyaya vaat ettiği gelecek tasavvuru bundan ibarettir.

Bir kaç geleneksel el sanatı, bir tarihi seremoniden ileriye geçemeyen içi boşaltılmış bir medeniyet söyleminin muhteva kazandırmaktan ısrarla kaçındığı, yüzleşmek yerine eklemlenmeyi tercih ettiği küresel adaletsizlik Davos’ta toplanıyor. Evet, Davos’ta konuşulanlar dışarıya yansıtılmaz. Ama Davos ruhu, zirve öncesi dünya sisteminin özeti zaten açıklanmış bulunuyor: Yeryüzündeki 62 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısına eşit.” (Akif Emre, “Medeniyet söylemi Davos uygarlığının neresinde?”, 21.01.16, Yeni Şafak)

2.128 kere okundu