Ahmet Çiğdem’den… (Davanın iktidarla imtihanı)

08.07.2015

“…Eğer siyasal bir ideoloji, bir iktidar tecrübesiyle bitebiliyorsa,bu ideolojinin özneleri, bu tecrübeyle bütün ideolojik kaygılarını ve amaçlarını gerçekleşmiş olarak buluyorsa, o vakit birbiriyle mütenasip olmayan çeşitli fikir parçacıklarının bir araya getirildiği bu sinkretik ‘bütünün’, yüceltildiği anlamıyla bir ideoloji olup olmadığını sorgulamak durumundayız. Bu durumda söz konusu ideoloji ya çok başarılıdır, çünkü siyasal iktidarı elde etmeyi amaçlamış ve elde etmiştir veyahut tam da bu yüzden, aynı zamanda, başarısız olmuştur, çünkü iktidarı ele geçirmek dışında başka bir ‘arzusu’nun kalmadığı açığa çıkmıştır.” *

 

* Ahmet Çiğdem, “Geleceği Eskitmek”, İletişim, 2014

1.672 kere okundu