Adnan Demircan’dan… (Emevîler Aleyhindeki Bilginin Sıhhatine Dair)

08.07.2015

“Emevîler hakkında günümüze ulaşan malumatın iki önemli sorunla malul olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bunlardan biri, Emevîler döneminde ilimle uğraşan insanların önemli bir kısmının Emevîlere karşı muhalefetin yoğun olduğu bölgelerde yaşamaları ve bulundukları ortamdan etkilenmeleri ihtimalidir… İkinci önemli olumsuzluk ise, Emevîler hakkındaki bilgilerin Abbasîler döneminde yazılı kaynaklara girmiş olması, dolayısıyla bir takım yönlendirmelerden uzak kalmasının imkânsız oluşudur.” *

 

* Adnan Demircan, “Emevîler”, Beyan, 2015

1.680 kere okundu